Wilt u vanaf NU alleen nog maar doen waar u goed in bent?

Dan doen WIJ de rest! 

Elke onderneming kent activiteiten en/of werkzaamheden die niet tot hun core-business behoren, die wel noodzakelijk zijn, maar uiterst verstorend kunnen werken voor de dagelijkse flow en dat zijn nu precies de werkzaamheden waar wij graag en met heel veel plezier instappen.

Dit doen we op onze eigen manier van denken met een te gekke invulling.

Wij hebben in de loop der jaren van ontzorgen ons vak en specialiteit gemaakt. Veranderingen in routine-, achterstallige- of toekomstige werkzaamheden kunt u ons voor wakker maken… geen klus is ons te gek!

Wij voelen ons thuis in zowel (klein of groot) kortdurende- als ook langduriger projecten en/of (terugkerende)werkzaamheden.

FILOSOFIE REINFLES: De wereld is vol van verandering.  Alles is explosief in beweging en veel van wat we voorheen als zekerheden hebben gezien en ervaren, mede omdat we hier heilig in geloofden, blijken nu zekerheden te zijn die als blaadjes van de bomen vallen. Ogenschijnlijke zekerheden blijken daarmee geen zekerheden meer te zijn. REINFLES Projecten wil hier haar verantwoordelijkheid in nemen, niet vanuit de gedachte om een wereldverbeteraar te zijn, maar door oog te hebben voor de mens binnen die veranderende samenleving en het detail.

REINFLES Projecten staat voor een vernieuwende filosofie op werken en bestaan. Voor iedereen is er iets te doen.

Veel mensen, vanuit alle maatschappelijke lagen van de bevolking, jong en ouder, gestudeerd of vroegtijdig schoolverlater, voor iedereen is er een plek binnen deze samenleving. Een plek, waar je wordt uitgenodigd om met je unieke vaardigheden en talenten een wezenlijke bijdrage te leveren. Nu is het niet iedereen gegeven om die plek te vinden… en daarin vertegenwoordigt REINFLES Projecten een belangrijke functie,  zowel in vraag als in aanbod.

Wij hebben te maken met een gemeenschap waar waardevolle mensen rondlopen die op zoek zijn naar een plaats waar ze uiting kunnen geven aan hun unieke talenten en kunde en daarmee kunnen bijdragen, waardoor ze als mens hun waardigheid kunnen terugvinden en verder kunnen uitdragen en waar ze uiting kunnen geven aan zingeving en persoonlijk geluk.

REINFLES Projecten helpt en begeleid mensen in het bouwen aan zichzelf, als mens, als medebewoner van deze gemeenschap en als professioneel medewerker, om op die manier mee te werken, bij te dragen en waar nodig een stevige positie in te vullen in het leven van alledag.

REINFLES Projecten –> detachering, horeca, hands-on, beleving

‘We zijn geen bureau, maar een warm gezin waarbij mensen u een helpende hand bieden” – aldus oprichter René Hanse

 

 

SBB20erkend-leerbedrijf-SBBPraktijkopleiders Plus, Interne Jobcoach (werkvloer), Boris